Gail Chadell Nanao
Monotypes
"White Venus I"
"White Venus III"
"White Venus II"
"Venus I"
"Venus II"
"Venus III"
"Venus IV"
"Venus V"