Gail Chadell Nanao
Monotypes


"White Venus I"
"White Venus III"
"White Venus II"

"Venus I"
"Venus II"

"Venus III"
"Venus IV"
"Venus V"